Tháng 2/2016 phóng viên Chân Như của đài RFA nhập cảnh vào Việt Nam khi đến sân bay anh đã bị an ninh sân bay bắt giữ, tùy tiện thu giữ tài sản và cướp văn bản do chính công an lập với anh, kết quả là công an dùng luật rừng cấm anh Nhập Cảnh

-14:15

Advertisements