Cộng sản Việt Nam đã làm hư hỏng một Dân tộc, đã biến thế hệ thanh niên không còn là rường cột Quốc gia bằng những Lễ hội man rợ đầy thú tính . bọn việt cộng sẽ đưa Dân tộc Việt nam đến diệt vong nếu chúng ta im lăng , tai ngơ mặt lạnh không quan tâm gì ngoài việc lo cho gia đình no ấm hạnh phúc

Phúc Long's photo.
Like

Like

Love

Haha

Wow

Sad

Angry

Comment

Advertisements