Cô Giang và Những Người Vợ Lính Việt Nam Cộng Hòa
Sau 30 tháng Tư năm 1975, đời sống của người dân miền Nam bị Cộng Sản hành hạ khổ đói tệ hơn cả thời Thực Dân, những người phụ nữ miền Nam ráng sống chịu đựng hết nhục nhã bởi nước nhà nay còn aI, đàn ông thì bị vào tù hết, nhà cửa thì bị cướp, nếu không ráng bươn chải nhọc nhằn kiếm sống nuôi con, nuôi mẹ và ráng cứu tế chồng lại đi tuẫn tiết như Cô Giang thì gia đình chồng con mẹ già để lại cho ai chống đỡ!
Có mấy ai chịu nghĩ đến chân tình, máu và nước mắt của hàng trăm ngàn phụ nữ miền Nam phải chịu cảnh đói khổ đói rách bôn ba cố tìm ra nơi chồng của mình bị giam giữ ở ngoài Bắc để còn thăm nuôi cứu tế. Các trại tù tập trung của Cộng Sản ở ngoài Bắc gập ghềnh hẻo lánh, đó là chưa kể người dân ngoài Bắc đối xử khinh rẻ, căm hận vì bị mù quáng tuyên truyền cho là bọn đàn bà miền Nam đi thăm nuôi chồng là “vợ quân Mỹ -Ngụy tư cách đĩ điếm nhục nhã!”, hỏi đường cũng không giúp, phải đi thăm nuôi ké chung với những người dân gốc miền Bắc di cư vào Nam cho đỡ sợ.
Nước mắt xót xa chịu hận tủi khinh khi, chịu đói chịu nghèo xách giỏ thăm nuôi ra tận tới ngoài Bắc sương gió, có lẽ có người phụ nữ miền Nam thăm chồng nào đó đi ngang qua mộ Cô Giang, biết chuyện nên tức cảnh có làm bài thơ sau bản thân người viết đã cất công tìm tác giả bấy lâu nhưng vẫn tìm không ra:
Cô Giang tuẫn tiết cũng vì chồng
Tôi đây phải sống ráng nuôi chồng
Việt Cộng bạo tàn gây khổ đói
Chồng tôi lính chiến chịu tù gông
Con thơ bụng đói ngồi nhớ tía*
Mẹ già bệnh yếu mãi chờ trông
Ky kóp từng đồng cơm chan lệ
Đâu sướng như Cô, chết vẹn lòng!
(Vô Danh )
Bởi thế cho nên, chết vinh như Cô Giang đã khó, ráng chịu đựng sống nhục để cứu người, chống đỡ gian nan cho cửa nhà thì lại càng khó hơn là chết vinh vậy! Hồn của Cô Giang oanh liệt bao nhiêu thì tấm chân tình của người vợ lính Việt Nam Cộng Hòa trong cảnh nước mất nhà tan lại can trường bao la bấy nhiêu!
Cô Giang tuẫn tiết, tấm chân tình oanh liệt đã có nhiều nhân sĩ, sử gia ngợi ca hết lời sao tấm lòng, dạ can trường của bao phụ nữ miền Nam là vợ lính Việt Nam Cộng Hòa, ráng nhọc nhằn sống nhục nuôi con, thăm tù chồng, thậm chí, có khi các Bà lặn lội khắp các trại tù tập trung của Cộng Sản để tìm xác chồng, sao không thấy sử gia nào, nhân sĩ nào ca ngợi hết vậy?
Mùa Vu Lan, kính xin ơn trên tặng cho những người vợ lính Việt Nam Cộng Hòa một lẵng hoa hồng nhơn đức biết ơn từ dân tộc này.
31/8/2015

Tòng Thanh Phạm's photo.
Tòng Thanh Phạm's photo.
Tòng Thanh Phạm's photo.
Advertisements