Nguyễn Quốc Gia's photo.
Nguyễn Quốc Gia's photo.
Nguyễn Quốc Gia's photo.
Nguyễn Quốc Gia's photo.
Nguyễn Quốc Gia's photo.

-Đu Càng-
Câu thành ngữ “Không có nghề xấu, chỉ có con người xấu” xem ra không còn chính xác. Ở những xứ sở Cộng Sản tồn tại một cái nghề vừa hèn vừa nhục vì tất cả những người làm cái “công việc” này thì một là những người dốt nát, ngu ngốc thật sự và hai là dù biết mình nói láo nhưng vẫn nói, cứ trơ trơ để mặc cho thiên hạ chửi bới. Mục đích chủ yếu của bọn chúng là kiếm vài triệu /tháng và không gì khác hơn, đó là nghề DLV.
Bọn chúng gọi những người tỵ nạn Cộng Sản, chạy trốn Cộng Sản là “đu càng” trong khi chúng không biết hoặc không dám nói rằng thời chiến tranh, bọn Cộng Sản là lũ quỷ dữ, đi đến đâu là người dân gồng gánh, dắt díu nhau bỏ chạy trối chết.
Không phải chỉ có những người làm việc và những quân nhân VNCH mới từ bỏ quê hương ra đi tìm tự do mà đã có triệu triệu thường dân cũng liều chết vượt biên.
Dòng người tỵ nạn từ Syria, Irak, Lybia tràn vào Châu Âu hiện nay là vì họ chạy trốn bọn IS, chạy trốn cái ác thì những người Việt Nam ngày xưa cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như thế. Nếu Cộng Sản tốt đẹp thì chẳng ai liều mạng chạy trốn làm gì và với những gì bọn Cộng Sản đã làm thì chỉ có những người không có điều kiện mới bắt buộc phải sống với bọn chúng.
IS hay Cộng Sản đều là bọn khủng bố thì việc người dân ghê tởm, sợ hãi mà từ bỏ Tổ Quốc là chuyện dĩ nhiên. Gọi những người như thế bằng từ ngữ đó thì thật hèn hạ, đê tiện và bỉ ổi.

Advertisements