Thống Kê Thương Vong của miền nam Việt Nam — Thuyền Nhân Việt Nam

Thống Kê Thương Vong của Việt Nam — Thuyền Nhân Việt Nam

 

Death Tolls and Casualty Statistics Vietnam – Vietnamese Boat People

Thống Kê Thương Vong của miền nam Việt Nam — Thuyền Nhân Việt Nam

Vietnam, post-war Communist regime (1975 et seq.) : 430 000

   • Jacqueline Desbarats and Karl Jackson (“Vietnam 1975-1982: The Cruel Peace”, in The Washington Quarterly, Fall 1985) estimated that there had been around 65,000 executions. This number is repeated in the Sept. 1985Dept. of State Bulletin article on Vietnam.
   • Orange County Register (29 April 2001): 1 million sent to camps and 165,000 died.
   • Northwest Asian Weekly (5 July 1996): 150,000-175,000 camp prisoners unaccounted for.
   • Estimates for the number of Boat People who died:
   • Elizabeth Becker (When the War Was Over, 1986) cites the UN High Commissioner on Refugees: 250,000 boat people died at sea; 929,600 reached asylum
   • The 20 July 1986 San Diego Union-Tribune cites the UN Refugee Commission: 200,000 to 250,000 boat people had died at sea since 1975.
   • The 3 Aug. 1979Washington Post cites the Australian immigration minister’s estimate that 200,000 refugees had died at sea since 1975.
   • Also: “Some estimates have said that around half of those who set out do not survive.”
   • The 1991 Information Please Almanac cites unspecified “US Officials” that 100,000 boat people died fleeing Vietnam.
   • Encarta estimates that 0.5M fled, and 10-15% died, for a death toll of 50-75,000.
   • Nayan Chanda, Brother Enemy (1986): ¼M Chinese refugees in two years, 30,000 to 40,000 of whom died at sea. (These numbers also repeated by Marilyn Young, The Vietnam Wars: 1945-1990 (1991))
   • Rummel
   • Vietnamese democide: 1,040,000 (1975-87)
   • Executions: 100,000
   • Camp Deaths: 95,000
   • Forced Labor: 48,000
   • Democides in Cambodia: 460,000
   • Democides in Laos: 87,000
   • Vietnamese Boat People: 500,000 deaths (50% not blamed on the Vietnamese goverment)

tạm dịch:

Thống Kê Thương Vong của Việt Nam — Thuyền Nhân Việt Nam

Việt Nam, chế độ cộng sản sau chiến tranh (1975 và những năm tiếp theo): 430 000

– Theo Jacqueline Desbarats và Karl Jackson (bài viết “Việt Nam 1975-1982: Nền Hòa Bình Tàn Nhẫn”, trong “The Washington Quarterly, Fall 1985” ước tính rằng có khoảng 65.000 người bị hành quyết.Con số này lặp lại trong Bản Tin Bộ Ngoại Giao tháng 9/1985 về Việt Nam.

– theo Phòng Đăng Kiểm Hạt Quận Cam (29 tháng 4 năm 2001: 1 triệu người đã được gửi đến các trại định cư và 165.000 người chết.

– Tờ Northwest Asian Weekly ngày 05 tháng 7 năm 1996) ghi: từ 150,000 đến 175,000 tù nhân trong các trại cải tạo đã mất tích.

Các Ước Tính về Số Thuyền Nhân đã chết:

– Elizabeth Becker (trong cuốn “Chiến Tranh Đã Qua Đi, 1986) trích dẫn Cao Ủy LHQ về Người Tị Nạn, nêu con số: 250.000 thuyền nhân chết trên biển; 929.600 người đã đến được các trạitị nạn.

– Tờ San Diego Union-Tribunengày 20 tháng 7 năm 1986 trích dẫn Ủy ban tị nạn của Liên Hiệpp Quốc, ghi: từ 200.000 đến 250.000 thuyền nhân đã chết trên biển tính từ năm 1975.

– Tờ Washington Post ngày 3 tháng 8 năm 1979 trích dẫnƯớc Tính của Bộ trưởng Nhập Cư Úc ghi rằng có 200.000 người tị nạn đã chết trên biển từ năm 1975.
Báo này cũng nói: “Một số ước tính nói rằng khoảng một nửa của những người ra đi đã không đến nơi.”

– Cuốn Niên Giám Information Please năm 1991 trích một số viên chức Mỹ không nêu tên nói rằng có 100.000 thuyền nhân đã chết khi chạy trốn khỏi Việt Nam.

– Tự điển ước tính là 0,5 triệu người đã chạy trốn, có từ 10 đến 15% số này bị chết, tống số người chết là khoảng từ 50,000 đến 75,000.

– Nayan Chanda, trong cuốn Kẻ Thù Huynh Đệ 1986) viết rằng: triệu người Trung Quốc đã đi tị nạn trong hai năm, trong số đó, 30.000 đến 40.000 người đã chết trên biển. Những con số này cũng được lặp lại bởi Marilyn Young trong cuốn “Cuộc chiến tranh Việt Nam 1945-1990″ (1991)

– theo R. J. Rummel thì con số người bị giết cách này hay cách khác (democide*) bởi chính phủ cộng sản Việt Nam là 1.040.000 (từ 1975 đến 1887) trong đó:

Bị xử tử, hành quyết: – 100.000 người.

– Chết trong các trại: 95,000 người.

– Chết khi đi Lao Động Cưỡng Bức: 48000 người.

– Bị sát hại: 460.000 người

Bị sát hại Lào: 87000

Thuyền Nhân Việt Nam: 500.000 cả tử vong (50% số này không do lỗi của chính quyền cộng sản Việt Nam)

———————

Democide: The murder of any person or people by a government, including genocide, politicide, and mass murder. Án mạng gây ra bởi chính quyền, gồm các loại “genocide”: bị giết vì bất đồng chính kiến, tôn giáo, chủng tộc… và “mass murder”: giết người hàng loạt.

 

 

10 toi ac cua dang cong san viet nam – Ten Commentaries on Communist Pa

http://www.youtube.com/watch?v=auX6h2kZg3U

Tội Ác Của Hồ Chí Minh & Đảng Cộng Sản Việt Nam 

1949-1956: Năm đợt Cài Cách Ruộng Đất: 500 ngàn nạn nhân ;
1954: Gần 1 Triệu người đã bỏ Tất Cả để vào Nam tìm Tự Do;
1958 : Theo chỉ đạo của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng gởi công hàm thừa nhận yêu sách của TC về Biển Đông và 2 Quần Đảo Hoàng Sa & Trường Sa ;
1968:: Tấn công Tết Mậu Thân. Hơn 14000 nạn nhân dân sự, trong số hơn 2000 người bị chôn sống ;
1974: Với sự đồng lõa của nhà cầm quyền Hà Nội, TC cưỡng chiếm Hoàng Sa của VNCH;
1975: – Cưỡng chiếm Miền Nam, 2 năm sau khi đã ký Hiệp Định Hòa Bình Paris;
– Trại Tù “Cải Tạo”, nửa triệu tù nhân khổ sai, hàng chục ngàn thiệt mạng;
1975-1985: Hơn 1 triệu 750 người trốn khỏi Việt Nam (3, 4 trăm ngàn tử nạn) ;
1979: Chiến tranh giữa Việt Nam và TC, hàng chục ngàn dân Việt mạng vong;
1999-2000 : Hai Hiệp Ước, ký lén lút, nhượng Đất Biển của Tổ Quốc cho TC (vùng biên giới và hầu như toàn bộ Biển Đông, với 2 Quần Đảo Hoàng Sa & Trường Sa) ; Đến ngày hôm nay, vẫn chưa có Hiệp Ước hoặc bản đồ nào được công bố…

Tóm lại, kể từ 1945, « chiến tranh giải phóng » của HCM và đảng CSVN đã sát hại hơn 3 triệu (*) người Việt Nam (*) Pierre Darcourt, Ed Albatros, Paris, 1976 : Viet Nam, Qu’as-tu fait de tes Fils ? Việt Nam, nguơi đã làm gì với đàn con ?).

Dẫn tới tình trạng hiện tại:

– Mất hầu như toàn bộ Biển Đông, và một phần khu biên giới phía Bắc ;
– Đại đa số dân chúng sống nghèo khổ mặc dù đã 35 năm hoà bình thống nhứt ;
– Ngư phủ Việt Nam bị TC khủng bố trắng trợn, đàn áp thẳng tay, thậm chí sát hại trong khu vực đánh cá truyền thống tổ tiên, trước sự im lặng dửng dưng của nhà cầm quyền ;
– Đàn áp thô bạo người bất đồng chính kiến, tín đồ tôn giáo không « quốc doanh » ;
– Về tự do biểu lộ tư tưởng, năm 2009, « Phóng Viên Không Biên Giới »
đã xếp Việt Nam vào hạng thứ 166 trong số 175 quốc gia trên thế giới
– Buôn bán trẻ em, buôn bán phụ nữ để làm nô lệ tình dục
– Xuất cảng lao động rẻ tiền (thực chất là nô lệ) khắp thế giới
– Cho TC (kẻ thù truyền kiếp) « thuê » nhiều vùng đất đai chiến lược của Tổ Quốc ; để khai thác bauxite (vô cùng ô nhiễm), với nhân công TC nhập cảnh tự do …

– Cán bộ đảng CSVN trở thành triệu triệu phú USD, với 1 số không nhỏ là tỷ phú ;
– Văn Hoá sa sút, Tàu hoá ; Xã Hội đồi truỵ, chạy theo vật chất bằng mọi giá …
– Việt Nam vẫn thuộc những nước nghèo khổ nhất thế giới, vẫn van xin quốc tế trợ giúp …

* * * * *

Les Crimes De Ho Chi Minh & De Son Parti Communiste

1949-1956 : Cinq vagues de Réforme Agraire – 500 000 victimes
1954 : Près d’un million de Nord Vietnamiens ont tout quitté pour La Liberté dans le Sud ;
1958 : Lettre Officielle de Pham Van Dông, sous la houlette de Hô Chi Minh, approuvant les revendications de la Chine sur la Mer de L’Est avec les Iles Paracel et Spratley ;
1968 : Offensive du Têt – Plus de 14000 victimes civiles dont plus de 2000 enterrés vivants à Huê ;
1974 : avec la complicité du gouvernement de HaNoi, la Chine envahit l’archipel Paracel de la République du Sud Viet Nam ;
1975 : – Invasion du Sud VN 2 ans après le Traité de Paix de Paris ;
– Camps de concentration : 1/2 million de prisonniers, des dizaines de milliers de morts …
1975-1985 : Plus de 1,7 million ont réussi à fuir le VN (3 ou 4 cent mille ont péri) ;
1979 : guerre entre 2 régimes communistes (Le VN et la Chine) – des dizaines de milliers de victimes ;
1999 et 2000 : traités, signés en secret, cédant du territoire national à la Chine, (des zones frontalières du Nord, la quasi-totalité de la Mer de l’Est avec les archipels Paracel, Spratley) ; A cette date, aucun traité n’est divulgué, aucune carte n’est publiée …

Pour résumer, depuis 1945, la « guerre de libération » de HCM et de son PCV a fait plus de 3 millions (*) de victimes parmi la population vietnamienne
(*) Pierre Darcourt, Edition Albatros Paris 1976 : VietNam Qu’As-Tu Fait De Tes Fils ?

Pour arriver à la situation actuelle :

– Perte de la quasi-totalité de la Mer De L’Est et d’une partie de la zone frontalière ;
– La grande majorité de la population vit dans la pauvreté malgré 35 ans de paix absolue ;
– Des pêcheurs vietnamiens sont ouvertement terrorisés et même tués par l’armée chinoise, dans leurs zones de pêche ancestrales, sans aucune réaction de la part du VN ;
– Répression brutale des dissidents et des religieux n’appartenant pas aux organisations d’Etat (le VN est classé, en liberté d’expression, 166/175 par RSF en 2009) ;
– Traffic d’enfants, traffic de femmes pour l’esclavage sexuel ;
– Traffic de « main d’œuvre bon marché » (en réalité des esclaves) pour le monde entier ;
– « Location » des zones hautement stratégiques du Territoire National à la Chine (notre ennemi ancestral), qui exploite la bauxite (tragiquement polluante) avec sa propre main d’œuvre venue de Chine, librement …

– Les cadres du PCV sont devenus des multi-millionnaires en USD ;
– Déchéance sociale, décadence culturelle …
. Le ViêtNam est encore parmi les plus pauvres du monde, toujours mendiant l’assistance internationale …

* * * * *

Crimes Committed By Ho Chi Minh & The Vietnamese Communist Party

1949-1956 : Five waves of agrarian reforms : 500000 victims ;
1954 : Almost 1 million people left Everything for Freedom in the South VietNam ;
1958 : Obeying Ho Chi Minh’s decision, Pham Van Dong sent a letter officially approving the claims China made to the sea area in the East, including the islands Paracel and Spratley ;
1968 : Tet Offensive, more than 14000 civilians killed, and more than 2000 among them buried alive.
1974 : Acting in collusion with the Government of Hanoi, China invades
the archipelago Paracel belonging to the Republic of Viet Nam.
1975 : – Invasion of South Viet Nam two years after signing the Peace Treaty of Paris ;
– Concentration Camps, half a million prisoners, thousands and thousands died ;
1975-1985 : More than 1,7 million Vietnamese escaped out of their country (about 3 to 4 hundred thousand died in the sea, maybe more)
1979 : War between 2 communist regimes (VN and China), thousands and thousands lost their lives ;
1999-2000 : Treaties, signed secretly, yielding national territories to China (the frontier regions in the North, the quasi totality of the sea in the East including the archipelagos Paracel and Spratley. By then, not a treaty revealed, not a map published …

To sum up, since 1945, “the war of liberation” carried out by Ho Chi Minh and the Communist Party has created 3 M (*) victims cut off from the whole population (Pierre Darcourt, Ed Albatros, Paris, 1976 ;
(*) Viet Nam, Qu’as-tu fait de tes fils ? (Viet Nam, What Have You Done to Your Sons ?) <o:p></o:p>

Leading to the actual situation :

– Loss of quasi totality of the sea region in the East and one part of the frontier region ;
– The majority of the people live in poverty despite 35 years of absolute peace ;
– Vietnamese fishermen are openly maltreated, avowedly terrorized, and even killed by Chinese forces in the traditional fishing regions, Viet Nam kept quiet, showing no reaction ;
– Brutal repression to the political dissidents and religious believers, not belonging to the state’s organisations ;
– In its 2009 classification in regard to liberty of expression, RWF ranked VN166 among 175 nations in the world.
– Children trade, women trade for sexual slavery.
– Trade ‘labourer cheap price’ (in reality selling slaves) all over the world.
– “Leasing” entire strategical zones of the fatherland to China (our perennial enemies ), which is exploiting bauxite (very pollutant), with its own workers from the mainland, freely …

– The cadres in the Communist Party become multi-millionaires in USD ;
– VN is still among the poorest countries in the world, always begging for international aid …

Advertisements