CHIẾN DỊCH 30-4
Kính Xin các bạn bắt đầu phát động chiến dịch 30-4.
Đây là một ngày lịch sử trọng đại trong tâm khảm người Việt của chúng ta. 30-4-1975 là một ngày rất dài trên quê hương điêu tàn và chia rẽ của chúng ta.
Ngày 30-4-75 đã hiện thân như là một nhát dao oan nghiệt cuối cùng mà đảng cộng sản Việt Nam chém xuống lòng đất mẹ Việt Nam. Đất nước thì đã thống nhất, nhưng lòng người thì không. Tại sao ?
Bởi vì đội quân cộng sản đã tiến vào miền nam như là một đội quân xâm lược hơn là một đội quân giải phóng, một bầy kiêu binh hơn là những kẻ anh hùng.
Rồi những năm sau đó, chính quyền cộng sản miền bắc đã đưa ra những chính sách khắc nghiệt để tước đoạt lẽ sống và mạng sống của hàng triệu triệu đồng bào miền nam đã có một đời sống ấm no hạnh phúc trước năm 1975.
Hơn 1/4 dân số miền nam đã bỏ nước ra đi, hơn vài ba triệu người đưa đã bị đi cải tạo, và hơn một 1/4 dân miền nam đã bị đày đi kinh tế mới.
Chỉ có sự lắng nghe tiếng thổn thức của đồng bào ruột thịt miền nam thời đó mới hiểu được sự mất mát lớn lao nầy. Dẫu biết rằng đời sống hiện nay làm chúng ta quên quá khứ hay tìm cách che dấu quá khứ đi. Nhưng chúng ta phải biết rằng quá khứ vẫn còn đấy và lịch sử vẫn còn đây.

Xin chân thành dành một phút mặc niệm ngày 30-4 đến cho quê hương chúng ta nói chung và đồng bào miền nam nói riêng.

“Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?”

Tòng Thanh Phạm's photo.
Tòng Thanh Phạm's photo.
Tòng Thanh Phạm's photo.
Advertisements