NHÌN EM VÁ CỜ…!!!
Nhìn em Vá Cờ, anh rưng nước mắt,
Thầm trách mình hèn, nhục quá em ôi.
Phận làm trai chưa tận hiến cho đời,
Lại buông súng để qui hàng lũ giặc.
Mấy mươi năm qua toàn dân ngơ ngác,
Bởi lũ cường hào cướp bóc dã man.
Chúng nhẫn tâm bán đứng cả giang san,
Cho Tàu Cộng để nắm quyền sinh sát.
Em Vá Cờ với tấm lòng chất phác,
Mong yên bình trở lại trên quê hương.
Lá Cờ Vàng hình ảnh của yêu thương,
Của chính nghĩa, của thiên đường nhân ái.
Tay em Vá Cờ, miệng luôn khấn vái,
Quốc Tổ linh thiêng thương xót giống nòi.
Dân Việt dẫu rằng rải rác khắp nơi,
Vẫn chung ý quyết diệt loài Cộng sản.
Em Vá Cờ mong một ngày quang đãng,
Sẽ giương cao trên đất nước Việt Nam.
Quê hương mình không còn cảnh lầm than,
Toàn dân Việt hưởng muôn đời hạnh phúc.
Em Vá Cờ nói lên lòng bất khuất,
Của người dân thề quyết giữ giang sơn.
Dẫu hiểm nguy nhưng dạ vẫn không sờn,
Luôn chiến đấu dưới màu cờ dân tộc.
Nhìn em Vá Cờ, anh đây bậc khóc,
Hối hận vô cùng…việc buông súng bảy lăm.
Thể hiện tấm lòng sám hối ăn năn,
Anh cương quyết cùng các em tranh đấu…!!!
sambo sambo kbc 3335.

Advertisements