VNCH

 

TÓC XANH NAY ĐÃ TIÊU THÀNH MUỐI
HỒN VẪN PHIÊU BAY MỘT BÓNG CỜ

Advertisements