Tham nhũng hề

biathuhanj

Tham nhũng hề

Ngụy danh, ngụy Nước, ngụy mồ
Bao che tham nhũng, mưu mô ngụy hoài

Chế độ tự khai tham nhũng
Dân đen phù thủng xám xanh
“Đỉnh cao trí tuệ” nhân danh
Thương dân yêu Nước, gian manh độc tài

Thế lực tay sai ngụy Quốc
Lập đàn hiến đất, biển dâng
Rước Tàu quì lụy kết thân
Nguy cơ Hán hóa, phù vân giống nòi

Phu Sĩ nô bồi đảng ngụy
Tộc Hồng ắt bị tiêu tan
Mẹ Việt Nam, lệ tuôn tràn
Thấm trang sử nhục, thau vàng u mê

Tham nhũng hề, hề độc đảng
Pháp quyền lảng vảng Ba Đình
Điêu linh Dân Tộc điêu linh
“Tướng Sĩ – trí thức”, lặng thinh khấn cầu !

Vivi
Norway 23.10.2012

Tham nhũng hề Ngụy danh, ngụy Nước, ngụy mồ Bao che tham nhũng, mưu mô ngụy hoài Chế độ tự khai tham nhũng Dân đen phù thủng xám xanh “Đỉnh cao trí tuệ” nhân danh Thương dân yêu Nước, gian manh độc tài Thế lực tay sai ngụy Quốc Lập đàn hiến đất, biển dâng […]

via Tham nhũng hề — Thơ Vivi

Advertisements