Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước cũng chứng minh cho cả thế giới, các cường quốc và cả Trung Quốc rằng đất nước ta là một quốc gia có lòng yêu nước nồng nàn và luôn sẵn sàng đánh trả mọi kẻ thù để giữ vững độc lập, chủ quyền của dân tộc ta. Hàng ngàn năm xâm lăng mà Trung Quốc cũng chả thể đồng hóa, xâm chiếm nước ta THẰNG CHỆT Tập cận Mình đừng có mơ !!!

Phạm Thanh Tòng's photo.
Like

Like

Love

Haha

Wow

Sad

Angry

CommentMessage

Advertisements