CÁC CĂN CỨ KHÔNG QUÂN QLVNCH


 

CÁC CĂN CỨ KHÔNG QUÂN QLVNCH

Căn cứ KQ Đà Nẵng – 1967
(Vùng I Chiến Thuật)

Căn cứ KQ Đà Nẵng – 1968

Căn cứ KQ Đà Nẵng – 1970

Căn cứ KQ Phù Cát, Qui Nhơn – 2006
(Vùng II Chiến Thuật, Duyên Hải Trung Phần)

 Căn cứ KQ Chiến Thuật Phù Cát, Qui Nhơn – 1968

Căn cứ KQ Cù Hanh, Pleiku – 1969
(Vùng II Chiến Thuật, Cao Nguyên Trung Phần)

Căn cứ KQ Nha Trang – 1968
(Vùng II Chiến Thuật, Duyên Hải Trung Phần)

Căn cứ KQ Phan Rang, Ninh Thuận – 1967
(Vùng II Chiến Thuật, Duyên Hải Trung Phần)

Căn cứ KQ Biên Hòa – 1965
(Vùng III Chiến Thuật)

Căn cứ KQ Biên Hòa – 1965

Căn cứ KQ Biên Hòa – 1965 [Hỏa hoạn]

Căn cứ KQ Tân Sơn Nhất – 1968
(Thủ Đô Sài Gòn)

Căn cứ KQ Tân Sơn Nhất – 1962 (Thủ Đô Sài Gòn)

Căn cứ KQ Tân Sơn Nhất bị tấn công bất ngờ năm 1968 vào dịp Tết Mậu Thân (Thủ Đô Sài Gòn)
Quân Hồ-V-C thua to trận này, xác nằm la liệt ngoài hàng rào căn cứ. Các cấp chỉ huy quân địch csbv bỏ xác đồng đội chạy lấy thân!
Căn cứ KQ Bình Thủy, Cần Thơ – 1967
(Vùng IV Chiến Thuật, Tây Đô Việt Nam)
  

Căn cứ KQ Bình Thủy, Cần Thơ (Không ảnh)

Advertisements