Emily Page-Le's photo.
Emily Page-Le's photo.
Emily Page-Le's photo.
Emily Page-Le's photo.
Emily Page-Le's photo.
+2
Emily Page-Le added 6 new photos.

***Tháng Tư Ngậm Ngùi
MIỀN TRUNG VN TRONG NHỮNG NGÀY ĐEN TỐI

Lý do vì sao tôi liên tục cập nhật những hình ảnh này trong suốt tháng Tư đen?? Bởi vì Tôi không muốn Lớp trẻ tiếp tục bị phỉnh gạt về một thời kỳ tăm tối của lịch sử Dân tộc. Tôi không muốn chúng say men về một chiến thắng ảo mà quên đi những mất mát đau thương của cái gọi là “Giải phóng”…

TUY HOÀ, PHÚ YÊN

Ngày 16/03/1975 Ban Mê Thuộc, Pleiku, KonTum, Phú Bổn nói chung là tất cả các tỉnh Cao Nguyên đang vào giờ hấp hối… Dân chúng túa ra hỗn loạn khắp mọi nơi, và tổn thất nhất là con đường 7B có thể nói đó là CON ĐƯỜNG MÁU của Quân đội VNCH & Dân chúng… TẤT CẢ CHÌM NGẬP TRONG TAN KHỐC VÀ NƯỚC MẮT!!!

Advertisements