Những con số sau ngày 30 tháng 4 1975
Nhà văn Yung Krall, tác giả Thousand Tears Falling, đã dựa vào những tài liệu của quốc tế, liệt kê và sơ kết ra con số sau:
Từ 1975 đến 1987
CSVN đày đi tù cải tạo: 1,040,000 người.
Chết trong tù cải tạo : 95,000 người.
CS tử hình 100,000.
Vượt biên chết trên biển 500,000.Tổng số vào khoảng 750.000 người Việt chết vì Cộng Sản sau khi “hòa bình”

Advertisements