“Nhân sinh bất năng vô quần. Quần nhi vô phận, tắc tranh. Tranh tắc loạn. Loạn tắc ly. Ly tắc nhược. Nhược bất năng thắng vật”.

DỊCH NGHĨATrong cuộc sống con người là có tập thể.Trong tập thể không có chức phận thì sẽ có tranh chấp. Có tranh chấp sẽ rối loạn. Có rối loạn sẽ phân ly. Phân ly sẽ yếu đuối. Yếu đuối thì không làm được gìhai thằng chửi nhau

Advertisements