Cứ 10 thằng chúng nó thì có đến 5, 6 thằng răng hô. Những thằng còn lại không mắt lồi thì cũng mắt lé, không hôi nách thì cũng thối tai. Thế mà chúng nó cứ đòi quản lý tốt các cô nữ sinh Sài Gòn.

Advertisements