Nguyễn Lai's photo.
Nguyễn LaiFollow

4 hrs ·

Bưng bít là bước thứ nhất của sự dối trá
Im lặng là đồng loã với tội ác
Giữa ông Võ Văn Thưởng và Formosa có quan hệ mập mờ ???

Advertisements