• Nguyễn Phương added 5 new photos — with Nhân Nghĩa and 3 others.

    19 hrs ·

    Hôm nay những bạn trẻ Sài Gòn đã đến viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, nơi yên nghĩ của các chiến sĩ VNCH. Sau khi thắp ngọn nến lên thì bị quản lý nghĩa trang phá không cho đốt nến nên chúng tôi ra về thì bị an ninh Bình Dương giữ lại nhắc nhở không được phép khơi gợi hình ảnh lá Cờ Vàng của Quân Lực VNCH. Khi các anh chỉ còn là nắm mồ vẫn bị chế độ này giam cầm, quản chế đủ điều. Họ là người Việt Nam cơ mà? Tại sao luôn giữ ngọn lửa hận thù?
    Đối với chúng tôi họ là những chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc, vì Việt Nam, vì một Hòn Ngọc Viễn Đông. Họ không bao giờ bại trận! Những người anh hùng của đất nước Việt Nam này!

Advertisements