THỦ PHẠM GÂY THẢM HOẠ BIỂN MIỀN TRUNG CHÍNH LÀ FORMOSA!

Không có bất kỳ luận điệu xảo trá nào của tập đoàn dlv có thể chống lại sự thật. Và hôm nay thì mọi chuyện đã rõ!

————

Formosa đã nhận trách nhiệm về thảm hoạ cá chết ở miền Trung, chịu đền bù và nâng cấp về bảo vệ môi trường. Nhiệm vụ của cộng đồng mạng xã hội chúng ta là :

1/ Giám sát để tiền đền bù phải đến đúng địa chỉ, nhanh và đủ.

2/ Yêu cầu nhà chức trách (có tên cụ thể) phải cam kết thông tin đầy đủ minh bạch về đền bù, không để những kẻ trục lợi có dịp kiếm chác từ hơn 11 nghìn tỷ đồng bồi thường từ Formosa. Mọi thắc mắc phải được giải quyết nhanh chóng và công khai.

3/ Yêu cầu quy định, tiêu chuẩn chặt chẽ theo chuẩn quốc tế và có đơn vị giám sát chuyên biệt buộc Formosa thực hiện để bảo vệ môi trường, không thể tái diễn thảm hoạ, sự cố nào về môi trường nữa. Ông Trần Hồng Hà, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phải cam kết trước chính phủ và dân chúng về điều này. Dân chúng và các nhà khoa học, chuyên gia có điều kiện để đề xuất, giám sát về việc chấp hành BVMT của Formosa và các cam kết của Tập đoàn này cùng Chính phủ.

Xin các bạn thêm ý kiến!

(Ls Trần Vũ Hải)

Advertisements