Ngày xưa Vua đáng tự hào
Xây thành dựng nước giặc vào đánh tan
Ngày nay Quan lại tham lam
Chỉ giỏi vơ vét dân lành Việt Nam

Ngày xưa Vua rất thương dân
Bảo vệ bờ cỏi cấm quân giặc vào
Ngày nay Quan cũng xây rào
Xi măng đục khoét….bọn tàu lấn sân

Ngày xưa Vua thích vi hành
Để xem cuộc sống dân lành ra sao
Ngày nay Quan cũng làm theo
Xe hơi bảy chỗ vượt đèo máy bay

Chẳng đâu như đất nước tôi
Ruộng lúa bạt ngàn xanh ngời thướt tha
Từ khi tàu tới lân la
Quan cho thuê đất..dân là ngồi không

Bây giờ mua chức mua bằng
Như đi mua cá….ghé hàng rau xanh
Cá chết đầy biển lạnh tanh
Quan tôi đùn đẩy…dân lành khóc theo

Thuyền giờ chỉ biết mang treo
Chẳng ra khơi nữa….biển đen hôi rình
Chỉ tội cho dân chúng mình
Đã nghèo càng khó đứng nhìn lòng đau

Chẳng đâu như Nước của tôi
Chữ nghèo bám mãi đuổi hoài hổng đi
Quanh năm vất vả ngược xuôi
Bán thân cho đất bán lưng cho trời

Quan trên hãy mau trả lời
Quan liêu tham nhũng…khi nào hết đây
Để cho dân chúng vui lây
Việt Nam hùng mạnh….kết đoàn đánh tan

Quân tàu đang ở biển Đông
Hằng ngày rình rập..TRƯỜNG HOÀNG nước ta
Tự dưng vẽ nguyên lưỡi bò
TA QUYẾT cắt phập..lẫu bò cho xong

Anh em bảo vệ Biển Đông
Đánh tan bọn cướp….đừng hòng qua đây

Advertisements