HIỆN TẠI VỚI TOÀN DÂN NAM CHÚNG TÔI CŨNG CHƯA ĐƯỢC PHÉP RỜI ĐỜI BINH NGỦ QL-VNCH
Chúng tôi người lính VNCH đã không gìn giữ được Đất nước để rơi vào tay cs .tuy nhiên tôi mong thế hệ sau hãy hiếu cũng như nhìn lại hiện trường lúc bấy giờ. Mỹ rút quân… chúng tôi đã chiến đấu trong đơn độc thiếu thốn mọi bề hơn thế đất nước ba Miền Nam Trung Bắc.

Miền bắc đã lợi dụng mọi tình thế để buộc chúng tôi rơi vào cảnh (lưỡng đầu thọ địch ) .1)-Trung Cộng. 2)-cộng sản Miền Bắc … và cũng như nói trên chúng tôi cạn kiệt quân nhu quân dụng súng đạn, y tế, nói chung tất cả.

Chúng tôi đã cố hơi tàn để bảo vệ đất nước.có nhiều đồng đội của chúng tôi .đã tự sát .để giữ tiết tháo của một người lính VNCH.

Chúng tôi người lính VNCH chỉ được PHÉP GIÃI NGỦ khi có lệnh hoặc có phép của cấp trên.hiện tại tất cả chúng tôi (người lính VNCH ) không có ai có tờ giấy này.

Vậy có nghĩa HIỆN TẠI VỚI TOÀN DÂN NAM CHÚNG TÔI CŨNG CHƯA ĐƯỢC PHÉP RỜI ĐỜI BINH NGỦ…

Tóm lại chúng tôi nhận lỗi là đã không bảo vệ được QUÊ HƯƠNG nhưng chúng tôi sẽ không nhận tội đã ươn hèn mà để cho mất nước . như cộng sản bắc việt đã tự bán và dâng nước , dân biển cho Trung cộng !

Lời tâm sự của Hải Đăng và cũng là của toàn thể Quân Nhân Quân Lực VNCH

Tòng Thanh Phạm's photo.
LikeShow more reactions

Comment

Advertisements