Ngày Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa 16/9

Kính chuyển đến quý vị những hình ảnh Ngày Hải Quân VNCH ngày 16 tháng 9 năm 1973 .Dưới sự chủ tọa của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Nhằm để Tưởng Nhớ…Vinh Danh những Qúy Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu trong QLVNCH nói chung và Quý Chiến Hữu Hải Quân VNCH nói riêng.

Đã anh dũng hy sinh bỏ mình vì lý tưởng tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của VNCH trước 1975.

Trên đây là hình ảnh các chiến hạm thuộc Hạm Đội HQVN, các chiến đĩnh thuộc Lực Lượng Duyên Phòng và các giang đĩnh thuộc các Lực Lượng Đặc Nhiệm Tuần Thám, Thuỷ Bộ, Ngăn Chặn… và các Vùng Sông Ngòi duyệt binh trên Sông Bạch Đằng, Sài Gòn năm 1973.

Hải Quân Việt Nam viết tắt là HQVN để phân biệt rõ ràng với Hải Quân Việt Cộng hay Hải Quân Cộng Việt tay sai cuả đảng cộng sản Hà Nội, vì vào ngày 19/01/1974, các chiến hạm thuộc HQVN đã nhân danh nhân dân hai miền Nam, Bắc đã giáng trả mạnh mẽ tiêu diệt một số chiến hạm Trung Cộng để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa.

Trong khi đó HQVC và đảng cộng sản Hà Nội không những đã án binh bất động mà còn thông đồng với Trung Cộng dâng hiến Hoàng Sa và Trường Sa cho giặc qua Công Hàm bán nước cuả Phạm Văn Đồng gửi Chu Ân Lai công nhận chủ quyền 12 hải lý cuả Trung Cộng bao gồm hai quần đảo Hoàng Trường Sa từ năm 1958 để đổi lấy vũ khí nhằm nhuộm đỏ miền nam.

Chính HQVC phụ trách chuyển các vũ khí Nga, Tàu qua các con tàu xâm nhập vào Nam để giết hại dân lành vô tội và làm suy yếu sức phòng vệ cuả HQVN. Dù thế cô, tạm mất đảo vào tay giặc Tàu nhưng HQVN đã rất xứng danh con cháu Đức Thánh Trần quyết không để mất danh dự cuả một dân tộc bất khuất có chủ quyền.

Fb Duy Hoàng Nguyễn sưu tầm

Kính chuyển đến quý vị những hình ảnh Ngày Hải Quân VNCH ngày 16 tháng 9 năm 1973 .Dưới sự chủ tọa của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Nhằm để Tưởng Nhớ…Vinh Danh những Qúy Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu trong QLVNCH nói chung và Quý Chiến Hữu Hải Quân VNCH nói riêng.

Đã anh dũng hy sinh bỏ mình vì lý tưởng tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của VNCH trước 1975.

Trên đây là hình ảnh các chiến hạm thuộc Hạm Đội HQVN, các chiến đĩnh thuộc Lực Lượng Duyên Phòng và các giang đĩnh thuộc các Lực Lượng Đặc Nhiệm Tuần Thám, Thuỷ Bộ, Ngăn Chặn… và các Vùng Sông Ngòi duyệt binh trên Sông Bạch Đằng, Sài Gòn năm 1973.

Hải Quân Việt Nam viết tắt là HQVN để phân biệt rõ ràng với Hải Quân Việt Cộng hay Hải Quân Cộng Việt tay sai cuả đảng cộng sản Hà Nội, vì vào ngày 19/01/1974, các chiến hạm thuộc HQVN đã nhân danh nhân dân hai miền Nam, Bắc đã giáng trả mạnh mẽ tiêu diệt một số chiến hạm Trung Cộng để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa.

Trong khi đó HQVC và đảng cộng sản Hà Nội không những đã án binh bất động mà còn thông đồng với Trung Cộng dâng hiến Hoàng Sa và Trường Sa cho giặc qua Công Hàm bán nước cuả Phạm Văn Đồng gửi Chu Ân Lai công nhận chủ quyền 12 hải lý cuả Trung Cộng bao gồm hai quần đảo Hoàng Trường Sa từ năm 1958 để đổi lấy vũ khí nhằm nhuộm đỏ miền nam.

Chính HQVC phụ trách chuyển các vũ khí Nga, Tàu qua các con tàu xâm nhập vào Nam để giết hại dân lành vô tội và làm suy yếu sức phòng vệ cuả HQVN. Dù thế cô, tạm mất đảo vào tay giặc Tàu nhưng HQVN đã rất xứng danh con cháu Đức Thánh Trần quyết không để mất danh dự cuả một dân tộc bất khuất có chủ quyền.

Fb Duy Hoàng Nguyễn sưu tầm

Advertisements