Cộng nô, vừa dzốt vừa nùn
Sao vàng bịt mắt thằng khùng con điên.
cong no vua dot vua lun

Advertisements