Những “kẻ lạ mặt” trong ngôn ngữ – Ai phụ trách khâu ẩm thực? Câu ấy nghe được trong cuộc họp của các thầy cô giáo ở một trường dạy tiếng Việt cho trẻ em, bàn về việc tổ chức buổi picnic cho thầy cô và phụ huynh học sinh. Xin mạn phép có […]

via NGÔN NGỮ LẠC VIỆT… LẠC LỐI (?!) — www.cuuhocsinhphuyen.com

Advertisements