Chiến sĩ Áo Đen (phần 2)
https://caybut2.blogspot.com/2016/09/chien-si-ao-en-nhan-dan-tu-ve-vnch.html
Bộ Xây Dựng Nông Thôn và Nhân Dân Tự Vệ
Hải ngoại
KỶ NIỆM 49 NĂM THÀNH LẬP
Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/26219464176
=================
Nhân Dân Tự Vệ, hãy nhớ
Tập bắn, nhắm bắn, Bắn đúng thằng Việt cộng thì dễ.
Bắn đúng kẻ thù của dân tộc thì khó.

chúng nó nhân danh dân tộc, tổ quốc, đồng bào nhưng tay kia đem súng Nga Tàu về lòn rừng chui lỗ đêm về giết hại, khủng bố, đem chết chóc trong ngày Tết, đặt mìn xe đò, liệng mìn rạp hát, trướng học, bệnh viện, và nói chúng đánh My cứu nước, chúng nói chúng giải phóng…
Mỹ về nước 1973, chúng vẫn tiếp tục giết hết dân miền nam cho tới 1975 thì chúng hô to: chiến thắng đế quốc Mỹ.

Nhân Dân Tự Vệ ơi Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn ơi!
Bắn trúng thằng Việt cộng lẻn vào làng phá hoại thì dễ,
Đánh đúng kẻ thù mạo danh tổ quốc, người Việt, đồng bào, độc lập, hạnh phúc, làm giặc “giải phóng” để giết hại dân đang phá hoại đất nước thì khó!

Thi Nguyen

12:46

Hiểu những mánh khóe núp dưới chiêu bài “cách mạng” “giải phóng” đánh Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước, yêu hòa bình chống đổ máu….

Sau này “Việt kiều yêu nước về xây dựng đất nước”,Hòa hợp với Việt cộng hòa giải (VN Cộng Hòa), “Cùng người Việt không chống người Việt, mà chống Tàu xâm lăng” là bổn cũ soạn lại học từ Mao. (người Tàu cộng và Tàu Đài không giết nhau, cùng chống Nhật, để cho thằng Đài chông Nhật chết cha chết mẹ, trong khi Tàu Mao cũng cố nội bộ, làm mạnh nội bộ, kín đáo ám sát quân của Tưởng, quân Tưởng thua, Nhật đầu hàng Mỹ, mao mạnh lên, đem vũ khí của Nhật cho bọn sán lãi Hà Nội giết dân mình, chia đôi cho Mao miền bằc, các tướng Tàu đẩy ông Giáp ra nhận chiến thắng Điện Biên Phủ, và tiếp tục đẩy ông ta vào miền nam chiếm nốt, với chiêu bài Thống Nhất đất nước để mị dân, nhưng là thâu tóm cho Tàu cộng.). Cái dầu của những thằng Ba Đình Hà Nội nội nhỏ, nhưng lòng tham to, đã hại dân mình.)

Chiến sĩ Áo Đen (phần 2)
https://caybut2.blogspot.com/2016/09/chien-si-ao-en-nhan-dan-tu-ve-vnch.html
Bộ Xây Dựng Nông Thôn và Nhân Dân Tự Vệ
Hải ngoại
KỶ NIỆM 49 NĂM THÀNH LẬP
Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/26219464176
=================
Nhân Dân Tự Vệ, hãy nhớ
Tập bắn, nhắm bắn, Bắn đúng thằng Việt cộng thì dễ.
Bắn đúng kẻ thù của dân tộc thì khó.

chúng nó nhân danh dân tộc, tổ quốc, đồng bào nhưng tay kia đem súng Nga Tàu về lòn rừng chui lỗ đêm về giết hại, khủng bố, đem chết chóc trong ngày Tết, đặt mìn xe đò, liệng mìn rạp hát, trướng học, bệnh viện, và nói chúng đánh My cứu nước, chúng nói chúng giải phóng…
Mỹ về nước 1973, chúng vẫn tiếp tục giết hết dân miền nam cho tới 1975 thì chúng hô to: chiến thắng đế quốc Mỹ.

Nhân Dân Tự Vệ ơi Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn ơi!
Bắn trúng thằng Việt cộng lẻn vào làng phá hoại thì dễ,
Đánh đúng kẻ thù mạo danh tổ quốc, người Việt, đồng bào, độc lập, hạnh phúc, làm giặc “giải phóng” để giết hại dân đang phá hoại đất nước thì khó!

Thi Nguyen

12:46

Hiểu những mánh khóe núp dưới chiêu bài “cách mạng” “giải phóng” đánh Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước, yêu hòa bình chống đổ máu….

Sau này “Việt kiều yêu nước về xây dựng đất nước”,Hòa hợp với Việt cộng hòa giải (VN Cộng Hòa), “Cùng người Việt không chống người Việt, mà chống Tàu xâm lăng” là bổn cũ soạn lại học từ Mao. (người Tàu cộng và Tàu Đài không giết nhau, cùng chống Nhật, để cho thằng Đài chông Nhật chết cha chết mẹ, trong khi Tàu Mao cũng cố nội bộ, làm mạnh nội bộ, kín đáo ám sát quân của Tưởng, quân Tưởng thua, Nhật đầu hàng Mỹ, mao mạnh lên, đem vũ khí của Nhật cho bọn sán lãi Hà Nội giết dân mình, chia đôi cho Mao miền bằc, các tướng Tàu đẩy ông Giáp ra nhận chiến thắng Điện Biên Phủ, và tiếp tục đẩy ông ta vào miền nam chiếm nốt, với chiêu bài Thống Nhất đất nước để mị dân, nhưng là thâu tóm cho Tàu cộng.). Cái dầu của những thằng Ba Đình Hà Nội nội nhỏ, nhưng lòng tham to, đã hại dân mình.)

Advertisements