Nghi Thiên Chương Hoàng hậu (儀天章皇后) hay Từ Dụ Hoàng thái hậu (慈裕皇太后) là chính thất Quý phi của Nguyễn Hiến Tổ Thiệu Trị Hoàng đế, mẹ ruột của Nguyễn Dực Tông Tự Đức Hoàng đế. Bà có tên húy là Hằng (姮), tên tự là Nguyệt (月),Thường (嫦) hoặc Hào (浩), sinh vào ngày 19 tháng 5 năm Canh Ngọ (tức ngày 20 tháng 6 năm 1810), xuất thân từ dòng họ Phạm Đăng thị (范登氏) tại giồng Sơn Quy (Gò Rùa), làng Gò Công, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định (sau thuộc huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Bà là trưởng nữ của Lễ bộ thượng thư Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng, mẹ là Đức Quốc phu nhân Phạm thị. Nghi Thiên Chương Hoàng hậu nổi tiếng là một người đức hạnh, xuất thân cao quý, biết yêu quý dân chúng và giỏi nuôi dạy con cái. Bà tại vị như một bà hoàng đức cao vọng trọng nhất của triều đình nhà Nguyễn trong vòng 55 năm.

Tranh minh hoạ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu khi còn trẻ (by Jessie Hoang).

Empress Nghi Thiên Chương (儀天章皇后) or Empress Dowager Từ Dụ (慈裕皇太后) was the wife of Emperor Nguyễn Hiến Tổ Thiệu Trị, mother of Emperor Nguyễn Dực Tông Tự Đức. Her given name was Hằng (姮), her appellations were Nguyệt (月),Thường (嫦) or Hào (浩). She was born in May 19th, in the year of Canh Ngọ (or June 20th, 1810), from the family of Phạm Đăng thị (范登氏) in Gò Quy, Gò Công village, Tân Hòa district, Gia Định province (now is Tiền Giang province). She was the eldest daughter of the Emperor’s Right-hand Phạm Đăng Hưng, who was also the Head of the Lễ Minister at the time (in charge of education and foreign affairs). Her Highness was well-known as a kind and virtuous person, a high-born, and raised her children very well. She reigned as the most righteous and noble empress in the Nguyen Dynasty for 55 years.

Photo: Illustration of the Empress at a young age (by Jessie Hoang)

Hiển thị bớt

1
Thêm nhận xét…
Advertisements