12072696_1033832463296129_7738468828473249043_n

Cầu treo “hiện đại” mới khánh thành
Cầu Rồng kính nể gọi bằng “anh”
Em bé tới trường đi lóm thóm
Mẹ dìu bên cạnh chẳng dám nhanh
Các quan lãnh đạo ơi có thấu
Gian lao khốn khổ của dân lành
Tượng đài ngàn tỷ xây để ngắm
Cầu treo trăm triệu vẽ bằng tranh???

Advertisements