NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

Hãy cùng chuyển truyền thông “ĐỨC KHIÊM TỪ & TÌNH LAM & ĐƯỜNG LAM & ĐƯỜNG LAM TÌNH LAM & ÁO LAM HIỀN” lan toả rộng khắp tới tất cả các Website Phật giáo , các facebook thân hữu, các thiện hữu thập phương và các đoàn sinh GĐPT, với tâm Bát nhã – Pháp hoa vô quái ngại!

Để Gia đình Phật tử – “Biện tâm vô uý. Hoà quang đồng trần. Vui đạo tuỳ duyên. Trí dũng vô ngại”, đồng hiểu biết yêu thương và cùng cảm thông sâu sắc, trân trọng vui sống trong Lục Hoà, Bát Chánh Đạo, tin yêu trân quí trong tình Lam Bi-Trí-Dũng! để thiện hữu thập phương ta bà thế giới, cảm nhận giá trị đạo đức, lợi ích cộng đồng dành cho Gia đình Phật tử, cho Đạo Phật từ bi, trí tuệ, dũng mãnh.

Gia đình Phật tử là nơi giáo dục và đào tạo nhân cách lớn “Học làm người tốt lành với phẩm chất Bi-Trí-Dũng- hạnh Bồ tát nhân gian, tinh tấn làm việc Phật, biến thế gian thành cõi an bình thanh tịnh!”.
Như lời Phật dạy:”Chăm làm những điều lành, lánh xa các việc ác. giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy.”- “Mọi sự việc ở đời đều là đạo, nếu không trái với chánh pháp(lẽ phải)” – “Nhất thiết duy tâm tạo”. Tâm an vạn sự an. Tâm bình thế giới bình.

Và thẳng hướng đi trên tầu đại thừa trí tuệ, để vào biển lớn hoằng pháp hộ pháp và hoằng khai Chánh đạo độ chúng sanh. Nguyện hoá thân Bồ Tát-Phật Từ Bi, ầm ầm âm vang Sư Tử Hống : “. Dù hư không có tiêu tan, dẫu đất trời bị huỷ diệt. Nhưng Bồ đề hùng tâm kiên cố của chúng con. Nguyện trước Phật quyết không bao giờ lay chuyển! “
Lời Phật dạy:”Trí tuệ sanh muôn hạnh lành(thành công, hạnh phúc). Ngu si sanh ngàn tội lỗi(thất bại khổ đau)” – “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”

Hãy tinh tấn dũng lược cho nhân gian thấu hiểu và thấy rằng: Gia đình Phật tử là nơi ươm mầm hạt giống Bồ đề, tri hành Bồ tát đạo, sáng ngời chân thiện mỹ. Là nơi an vui hạnh phúc hoà giải yêu thương, tràn đầy Bi Trí Dũng giác tha khiêm từ, là nơi hội tụ những đệ tử tinh truyền chân pháp, những dũng sĩ tối thắng “Đại hùng đại lực đại từ bi-Đại trí đại hỷ đại tinh tấn” của chư Phật, chư Bồ tát, A La Hán, Thanh văn…Và của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Bồ tát Thích Quảng Đức… trong cốt lõi tinh thần Văn hoá Cội nguồn Phật Việt!

Vâng lời Phật dạy. Gia đình Phật tử dũng mãnh vượt qua muôn nguy nan gian khó, gieo rắc bao yêu thương hạnh phúc an vui, xây dựng Niết bàn tại thế tại tâm, trong trần ai tăm tối vô minh, giữa biển khổ mênh mang ác nghiệp!

Hãy về đây! Mặc áo Lam Sen, qui kính chắp tay Sen, thân tâm toả sáng một đài Sen, nhân thiên thanh ngát sắc hương Sen. Và vào đây kết bạn với đại Gia đình Chánh giác-đại Gia đình Lam yêu!
Hỡi những vị Bồ tát nhân gian; Những vị “Phật sẽ thành”.

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ THÍCH QUẢNG ĐỨC BỒ TÁT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
:
Ca khúc: ĐỨC KHIÊM TỪ
-Nhạc và lời: Chúc Linh
-Trình bày: Ca sĩ Ánh Tuyết
http://www.youtube.com/watch?v=qhkxjIGg7kA

Image may contain: text
Image may contain: 2 people
Image may contain: 4 people , people standing, tree, outdoor and nature
Image may contain: 4 people , people smiling , people standing, hat and outdoor
Like

Like

Love

Haha

Wow

Sad

Angry

Comment

Advertisements