SATURDAY, DECEMBER 10, 2016

Xin hãy Đề cao cảnh giác mọi lúc, mọi nơi. U MÊ tin vào các Ông Thầy MA TĂNG – khắp nơi trong ngoài nước – chúng ta sẽ không có đất sống.

———- Forwarded message ———-
From: Nguyen Thi Thanh Thuy <>
Date: 2016-12-07 12:28 GMT-05:00
Subject: U MÊ tin vào các Ông Thầy MA TĂNG bên Đức – khắp nơi trong ngoài nước – chúng ta sẽ không có đất sống.
To: Aladin Nguyen con chó ghẻ <>, Yen Bai <
Cc: “VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA” <>, “VP. PHAT-HOC TINH-QUANG” <VP.PHTQ_CANADA@yahoo.ca>,

Subject: Fw: Xin hãy Đề cao cảnh giác mọi lúc, mọi nơi.
To: albertl.com

 


MỖI MỘT ÔNG THẦY TẠI NƯỚC ĐỨC LÀ MỘT ÔNG TRỜI CON?


– Hễ nói ra cái gì là Phật tử nghe theo lời răm rắp, không cần biết sai hay đúng.

NGUYÊN NHÂN:


1.- Phật tử tin vào ông Thầy sẽ làm bùa phép trước tượng Phật, gọi là bắt ấn (Lừa bịp 1) cho mua may, bán đắt.

2.- Thầy cầu an, cầu siêu cho thân nhân của mình được về với Phật không còn đọa địa ngục (Lừa bịp 2).
3.- Bịt mồm, bịt miệng của Phật tử bằng cách:

– hễ ai biết tẩy trò lừa đảo và bịp bợm đồng bào Phật tử, thì ông Thầy đó hô hoán lên là phá hòa hợp Tăng, làm thân Phật chảy máu. Đem địa ngục A- tỳ ra hù dọa những Phật tử chống đối đó, hay cho đồng bọn, phe cánh cô lập và hăm dọa.

Hoặc cho những Phật tử già cả sợ chết ra rỉ tai mắng vốn “Đừng đụng đến Thầy mà mang tội”.

Đó là những bài (Chú) căn bản của những vị Thầy đã học thuộc sau khi xuất gia và đi làm Trù Trì.

4.- Phật tại Ấn độ là có thật. Hiện nay tại Ấn độ có rất nhiều Xá Lợi Phật, Ngài biến hóa ra khắp nơi trên Thế giới.

Nhờ Xá Lợi Phật, cho nên Phật tử tha hồ, có bao nhiêu tiền móc ra cúng cho ông Thầy.

5.- Phật đang xuất hiện ở bên Tàu. (Cho những Phật tử ngu muội đi tuyên truyền quảng cáo, để đồng bào ồ ạt ghi danh đi Du Lịch).

6.- Phật tử nào nếu nghe theo các Thầy qua tận nơi, tận chốn, đi chiêm bái và đảnh lễ Xá Lợi Phật trực tiếp một cách cung kính, khi về lại Đức sẽ được Phật gia hộ cho Phật tử, làm việc gì may mắn việc đó, nhất là các nhà hàng sẽ mua may, bán đắt. (Lừa bịp 3).

7.- Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Đức, xin hãy khôn ngoan, nhìn ra thật rõ của vai trò: Tôn Giáo Vận của Cộng Sản.

8.- TÔN GIÁO VẬN CỦA CỘNG SẢN VIÊT NAM. Năm 1963 cho đến 1967. Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn hãy thức tỉnh và đề cao cảnh giác. Xin hãy đọc lại lời nói của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, hoàn cảnh Phật Giáo tại Đức sẽ không khác gì Phật Giáo tại Việt Nam, tin vào các Ông Thầy, chúng ta sẽ không có đất sống.

Quốc Việt.

================================

trư bát giới – tà sư cộng sản – tà sư cộng trừ – tà pháp tà đạo
trai đàn bạt mạng chẩn tế cô hồn

Hỏi:
Kính thưa quí Thầy VP.PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA
Phật tử chúng tôi có các thắc mắc như sau:
1. Quí Thầy trong nước và ngoài nước đều biết Lễ Trai Đàn Bạt Độ là Tà Pháp – phi Chánh Pháp.
Tại sao quí Thầy vẫn cứ tiếp tục phổ biến?
2. Các vị lãnh đạo các Giáo Hội cũng thực hiện các lễ này là tại sao?
3. Lễ Trai Đàn giải thích như thế nào mà gạt gẫm được bá tánh khắp nơi?

Đáp:
1. Quí Thầy thường nói câu “Dĩ Huyễn Độ Chơn”. Nghĩa là: “Lấy thứ giả – Tả thứ thiệt”.
Ngụ ý: Nhà chùa tổ chức các thứ nghi lễ chỉ là phương tiện (không thiệt = giả).
Phật Tử đến chùa do nhân duyên quan hôn tang tế, sẽ được quí Thầy chân tu thực học giảng giải chánh pháp, diễn tả đâu là sự thật, nói rõ cho bá tánh biết rằng: Khi còn sống phải tự lo tu tâm dưỡng tánh, tránh làm chuyện bất thiện, bất lương. Đừng đợi đến khi chết, nằm trong quan tài hay hũ tro, để nghe kinh và sám hối – muộn quá rồi.
2. Các vị lãnh đạo các Giáo Hội hiện nay chỉ là bọn phường tuồng cải lương, tham danh tranh lợi – không thực tâm hoằng dương chánh pháp. Thêm nữa bá tánh tuyệt đại đa số có tâm tham lam, sân hận và si mê. Cho nên bá tánh không lo tu tâm dưỡng tánh, chỉ muốn hối lộ tà sư tà thần để cầu khẩn van xin danh và lợi. Tham lam hơn nữa, bá tánh u mê đợi đến ngày gần chết bèn thỉnh bọn lưu manh đến hộ niệm cầu vãng sanh. Bá tánh u mê cho nên bị gạt gẫm thê thảm.
3. Các lời giải thích thường dùng trong các buổi Lễ Trai Đàn Chẩn Tế là chén thuốc độc tà pháp – bọc vỏ ngoài nghe qua rất có lý, có chánh pháp. Thực chất chỉ gạt gẫm được bá tánh u mê, không hiểu biết chánh pháp căn bản như: Luật Nhân Quả – Tự Lực Mới Thực Là Tu. Nhất là bá tánh nên biết: Đức Phật còn không có khả năng cứu độ bất cứ ai, ngay cả các vị đại đệ tử và dòng họ Thích Ca khỏi bị chết thảm. Bọn tà sư tà đạo hiện nay có khả năng hơn hay sao?

Kính mời tham khảo (hãy suy ngẫm – chớ vội tin)

Theo giáo lý nhà Phật, Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, sự từ bi này không chỉ đối với người sống mà còn với người chết, không chỉ từ bi với con người mà còn từ bi với các loài chúng sinh không phải con người, từ bi bình đẳng đến cả các vong linh khổ não, các oan hồn uổng tử vất vưởng, không nơi nương tựa, lang thang khắp mọi nơi, mọi cõi, lang thang ở bụi dậm, bờ ao. Chính vì lòng từ bi đó mà người ta lập ra Trai đàn để cầu siêu cho các vong hồn được siêu thoát, hoá giải mọi tai ương hận thù mà người dân tin là có thể xảy đến, để cuộc sống được ấm no, yên ổn. Đó cũng là “điểm nổi bật của vai trò Phật giáo trong tập tục phong hóa dân gian chính là khuynh hướng “dân tộc hóa” nghi lễ tập tục Phật giáo, có nghĩa là hòa quyện hình thức nghi lễ giữa đạo và đời…” [03]

 

 

Theo Phật giáo, trong thế giới hiện tượng tương đối này, hết thảy vạn sự vạn vật đều chịu tác động bởi quy luật Nhân Quả. Tất cả đều có những tương quan tác động qua lại với nhau, duyên vào nhau mà sinh diệt, tồn tại. Do đó, các nghi lễ cầu an, cầu siêu và trai đàn phổ độ có thể được xem là những trợ duyên cho sự sống và sự chết của con người về mặt tinh thần. Đứng về phương diện đạo lý thường tình sống trong thế giới hiện tượng tương đối mà xét thì “lễ” là sự thể hiện cho cái “nghĩa” sống của con người, song để thể hiện cái “lễ” ấy thì cần phải dựa vào “nghi thức” để thực hiện cho phải lẽ.

 

 

Trong Phật giáo Nguyên Thuỷ không có kinh cầu siêu, kinh cầu an mà chỉ về sau các nhà sư Phật giáo Bắc tông, do nhu cầu phát triển nên uyển chuyển áp dụng các loại kinh khác nhau cho hai mục đích vừa nêu, ví dụ như dùng kinh A Di Đà và kinh Địa Tạng để cầu siêu cho người quá vãng, dùng phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa và kinh Dược Sư để cầu an cho người lâm bệnh, v.v… Phải chăng, ý nghĩa căn bản của cầu siêu và trai đàn chẩn tế phổ độ là để biểu tỏ tấm lòng chân tình thương mến người thân quá vãng, thương xót đồng bào tử nạn, thương xót những cô hồn đói lạnh và nhất là để an tâm cho người sống?

Nên ghi nhớ:

Giáo lý đạo Phật dạy rất nhiều, song chỉ có một vị duy nhất là

giác ngộ và giải thoát.

Kính mời tham khảo

http://phtq-canada.blogspot.ca/2016/07/kinh-gui-chu-tang-phat-giao-viet-nam.html

http://phtq-canada.blogspot.ca/2016/09/dang-so-cau-cung-sao-giai-han-la-phi.html

Chớ tin lời các giáo phẩm tôn giáo bịa đặt gạt gẫm thế gian u mê.

http://phtq-canada.blogspot.ca/2015/04/phat-day-tri-binh-me-tin-cot-tuy-cua-ao.html

http://phtq-canada.blogspot.ca/2013/07/hinh-thuc-me-tin-khong-phai-la-phat-giao.html

Kính mời tham khảo

http://phtq-canada.blogspot.ca/2015/10/su-halloween-loi-nguyen-tao-lao-sao-co.html

http://phtq-canada.blogspot.ca/2015/10/tap-san-tu-bi-tri-tue-so-phtq30-tet.html

http://phtq-canada.blogspot.ca/2015/10/cac-su-me-tin-trong-pg-va-tang-le-theo.html

CÔ HỒN VÔ THƯỢNG SƯ FASHION SHOW

http://phtq-canada.blogspot.ca/2015/06/cac-hieu-lam-pho-bien-ve-ao-phat.html

Kính mời xem tiếp:
http://phtq-canada.blogspot.ca/2011/12/thuong-toa-hay-chu-tieu-phtq-so-19-se.html

http://phtq-canada.blogspot.ca/2015/11/ta-phap-trai-bat-o-chan-te-co-hon.html

Kính mời quí vị xem bài viết:

“Sự Mê Tín Trong Dân Gian” & PG có mê tín không?

– Chớ vội tin

(Thư Phật Tử Ngô Phúc)

http://phtq-canada.blogspot.com/2011/12/su-me-tin-trong-dan-gian-phtq-so-14.html

Advertisements