Khóa Hư Lục Trần Thái Tông – Trúc Lâm Đầu Đà
Khi xưa má mượt môi hồng
Bây giờ tàn xương trắng
Công Danh cái thế chẳng qua giấc mộng dài
Phú quý kinh người khó tránh Vô thường hai chử
Tranh nhân chấp ngã rốt cuộc là Không
Khoe giõi khoe hay vốn chẳng thực
Tứ đại rã ròi thôi già trẻ
Núi khe mòn mỏi hết Anh hùng
Tóc xanh chưa mấy , màu bạc đã phai
Kẻ mừng chưa đi Người điếu đến
Bảy thước xương khô mặc sức sân tham tiền của
Một bao máu mủ bao năm lưu luyến ân tình

Hiển thị bớt

5
1
Thêm nhận xét…
Advertisements