Qua Đèo Ngang
Bước tới đèo ngang bỗng trúng tà
Mù trời ống khói formosa
Nghênh ngang Vũng Áng Tàu ngàn đứa
Nhung nhúc Kỳ Anh , Khựa vạn nhà
Chất độc đen ngòm ô nhiễm biển
Cá tôm trắng phếu chết ra ma
Dừng chân đứng lại lòng tê tái
Một mảnh Sơn hà nay thuộc Hoa

Đọc thêm

Qua Đèo Ngang
Bước tới đèo ngang bỗng trúng tà
Mù trời ống khói formosa
Nghênh ngang Vũng Áng Tàu ngàn đứa
Nhung nhúc Kỳ Anh , Khựa vạn nhà
Chất độc đen ngòm ô nhiễm biển
Cá tôm trắng phếu chết ra ma
Dừng chân đứng lại lòng tê tái
Một mảnh Sơn hà nay thuộc Hoa

Đọc thêm

Advertisements