Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi Mẹ dắt con đi
Con thi trường học Mẹ thi trường đời
1
Thêm nhận xét..
Advertisements