Đại Đức TS Thích Quang Thanh ! Cho HTB hỏi một câu nếu ĐĐ cho HTB ngu cũng chấp nhận ) Xưa nay trên cỏi đời Phật học HTB chưa nghe Thầy hay kinh thánh nào giảng phật học có môn “chính trị ” Triết học phật giáo và Mac-Lê- Nin bao giờ ..! Nếu ĐĐ còn có chúc tình người và theo Phật học truyền bá cho Bá tánh bình an theo kinh phật thật dạy thì ĐĐ nên làm. Đừng nên bưng biêu chế độ làm ô quế của phật. HTB kính ĐĐ nên tỉnh giất vì Bá tánh và cửa phật từ bi rộng mở , nếu không ông sẽ bị quả báo không có đường về quê Thăm Mẹ đâu ĐĐ ạh ..?

 thich-quang-thanh
LikeShow More Reactions

Comment

Advertisements