Con người sinh ra , không ai mong Nước loạn để là Anh hùng !
Không ai có quyền bắt buộc ta hy sinh để được làm Anh hùng
Sông núi nầy trường tồn là nhờ vào sự hy sinh của những kẻ không phải Anh hùng
” ĐẤT NƯỚC CÒN , KHÔNG CÒN TA CŨNG ĐƯỢC ! ĐẤT NƯỚC MẤT , TA CÓ CŨNG BẰNG KHÔNG ”
No automatic alt text available.
Advertisements