Đảng cộng sản tự chi tiền xây tượng mà không hề hỏi ý kiến nhân dân. Trong khi dân đang khốn khổ vì lũ lụt cần trợ giúp.

Advertisements