Gặp nhau giữa chốn Ta bà Chưa phải tri kỷ, cũng là có duyên Hãy coi nhau như hữu hiền Được thì giúp đỡ… tuỳ duyên xa gần. Có phước ắt sẽ có phần Giàu sang phú quí, dần dần cũng tan Đói rách vất vả cơ hàn Biết đâu ngày nọ… ngập tràn cao […]

via Phước Sinh Tại Tâm — Thơ HOANGHAI

Advertisements