Mai Ngự – một giống mai rất quí ở Huế. Những giống mai khác không có mùi thơm, cánh nhỏ và ít. Riêng Mai Ngự có mùi thơm rất thanh tao, màu sắc vàng tươi, có nhiều cánh – thường xuyên có 7, 8 cánh, cá biệt có thể hơn. Ngày xưa Mai Ngự là giông mai đã được thuần chủng, cấy ghép đặc biệt chỉ để cho vua chơi, dân thường ở Huế không có. Huế là xứ bão lụt triền miên, năm nào cũng có – to nhỏ khác nhau và tùy lúc. Những khi có lụt lớn. hột Mai Ngự từ trong Hoàng Thành trôi ra ngoài. Dân cư vớt được, gầy giống và phát triển cho đến ngày nay. Những cây Mai Ngự tr ong Hoàng Thành Huế ngày nay không còn thấy – người ta đã lấy hết về làm của riêng rồi !

 

 No automatic alt text available.
Advertisements