Cấu trúc một Nền Văn Hóa Đạo Đức

29 March 2014 at 17:55

 

 

 

Cấu trúc một Nền Văn Hóa Đạo Đức

March 29,
2014 at 5:55pm

Cấu trúc một Nền Văn Hóa Đạo Đức

Tác Giả Trần Trung Phượng 

29 March 2014

Con Người  Nước đang phát triển
Việt Nam
đang đối

đầu với cuộc Đại khủng hoảng : Khủng
hoảng Đạo đức

Phải chăng các Cuộc khủng hoảng :
Khủng hoảng Chính trị – Khủng hoảng Xã hội – Khủng hoảng Văn hóa – Khủng hoảng
môi trường đều có nguồn gốc từ Khủng hoảng Đạo đức?

Những biểu hiện của Khủng hoảng Đạo
đức :

1/ Sự trống rổng hư vô của một bộ
phận giàu có

2/ Sụp đổ các Giá trị Gia Đình –
Cộng Đồng

3/ Nạn Tham nhũng thối nát hoành
hành

4/ Khoãng cách giàu nghèo quá lớn
ngày càng lớn thêm

5/ Thái độ sống ích kỷ thờ ơ trước
nổi thống khổ của người khác

6/ Nạn khủng bố trở nên tinh vi – ác
độc

7/ Chiến tranh Diệt chũng và tự hủy
diệt

8/ Cơn Ác mộng của Ma túy

9/ Lạc lỏng mất phương hướng ở giới
thanh niên trẻ

10/ Lối sống Tôn thờ vật chất – tiện
nghi

11/ Nhu cầu khẳng định Cá nhân quá
cao

12/ Nô lệ và lạm dụng Tình dục trẻ
em

13/  Sự liên minh Ma quỷ của
các Thế lực tôi ác

Và còn biết

bao nhiêu biểu hiện khác nửa có tính
Cá nhân hay Tập thể

Điều nguy hiểm nhất trong cơn Khủng
hoảng nói trên là ở

chổ Ý thức Đạo đức ở một bộ phận con
người Việt Nam đã bị sói mòn Khái niệm Đạo đức hầu như không còn và bị biến thể
thành dị dạng Sự e thẹn xấu hổ , những dấu hiệu biểu hiện một Tâm hồn Cao
thượng – Đạo đức dần dần bị mất đi và thay vào đó sự chai lỳ – trơ trơ  xơ
cứng của Tâm hồn

Một khi Tâm hồn của từng Cá nhân trở
nên xơ cứng thì quan hệ Đạo đức Xã hội sẽ bị phá vở

Nguyên nhân nào khiến cho Sự Khủng
hoảng Đạo đức trở nên ngày một trầm trọng như hôm nay ?

Phải chăng cùng với sự tiến
hóa của Thế giới ,các Tiêu chuẩn Đạo đức cũng đang được xét lại ?

Đạo đức là bất biến hay cũng biến
đổi , chuyển đổi với sự đổi thay của Thế giới ?

VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC

Đạo đức xét về gốc rể của nó là vấn
đề thuộc bản chất con người . Mặc dù có thể căn cứ vào các yếu tố Hạ tầng cơ sở
– Thượng tầng kiến trúc để giãi thích về Đạo đức , nhưng xét cho cùng sự giãi
thích về Đạo đức có tính triệt để nhất thiết nghĩ phải xuất phát từ “ Bản chất
Con Người “

Sự khủng hoảng Đạo đức hiện nay
chính là biểu hiện một khủng hoảng sâu xa nhất lay động đến tận gốc rể con
người

Con người nào Thế giới ấy . Không
thể nói đến một Thế giới Tốt đẹp hoàn hảo nếu từ trong bản chất sâu xa của con
người chưa đạt được đến mức tốt đẹp hoàn hảo cũng như không thể nói đến sự chấm
dứt các cuộc khủng hoảng bên ngoài nếu con người không chấm dứt được những
khủng hoảng bên trong

Một cách giãi thích khác cũng được
đưa ra : Nhân loại đang ở trong thời kỳ quá độ từ kỹ nguyên phân tích của Lý
trí khoa học nay đến kỹ nguyên khác có khả năng tổng hợp rộng lớn hơn .. Nói
cách khác Nhân loại đang ở trong giai đoạn cuối cùng của một Chu kỳ phát triển
mang đậm dấu ấn của một Nến văn minh vật chất .Trong giai đoạn nầy Con người
vừa là Chủ thể những phát minh Khoa học – Kỹ thuật  vừa là Nô lệ của những
Thành quả Văn minh vật chất của mình .

Chũ nghĩa khoa học vạn năng đã nhường
chổ cho sự nghi ngờ về

khả năng Khoa học trong việc giãi
quyết những vấn đề cốt lỏi của con người

Giai đoạn quá độ nầy sẽ còn tiếp
diễn một thời gian dài nếu con người vượt qua được những thử thách và những
khủng hoảng lớn lao trong giai đoạn nầy trong đó có khủng hoảng

Đạo đức thì một kỹ nguyên mới sẽ mở
ra cho Tương lai Nhân loại : Nến Giáo dục

Lý trí Đạo đức . Một nguyên nhân có
thể tìm thấy ở Giáo dục . Trong nhiều Thâp kỷ qua do nhu cầu cạnh tranh diễn
ra

trong quy mô rộng lớn tàn cầu , một
nền giáo dục thiên về lý trí đã được đề cao và đẫy mạnh đến mức cực đoan ở
nhiều Quốc gia trong khi đó một nền giáo dục thiên về Đạo đức lại được xem là
sản phẩm của Truyền thống và không được quan tam đúng tầm mức giá trị quan
trọng của nó Hệ quả của Bán cầu não trái được kích thích và phát triển mạnh mẻ
trong khi bán cầu Não phải ( có chức năng Tổng hợp và khã năng về Tư duiy Nghệ
Thuật – Cãm xúc ) lại không được phát triển cân xứng Nến Giáo dục chủ trì có
thể đào tạo ra nhiều Chuyên gia trên nhiều lĩnh vực nhưng rất ít có khả năng
tác động đến Nhân cách và Tâm hồn con người .

Sự hiểu lầm Tôn giáo trong nhiều Thế
kỹ qua cũng góp phần không nhỏ vào quá trình làm băng hoại các giá trị Đạo đức Hiểu
lầm Tôn giáo cộng thêm sự lợi dụng Tôn giáo dưới nhiều hình thức cũng làm quá
trình băng hoại tiến nhanh hơn và làm con người mất niềm tin ở những gì tốt đẹp
nhất của Con Người

Tôn Giáo theo nghĩa sâu xa rốt ráo
thì không phải là hình thức Vong thân của con ngưới trái lại Tôn giáo chính là
sự giãi thoát ra khỏi mọi hình thức vong thân và ràng buộc của mình

Tôn giáo là Sự Kết tinh – Thăng hoa
những giá trị Tâm linh cao cả nhất của Con người Nếu hiểu Đạo là tinh hoa của
Tôn giáo thì Đạo luôn luôn bất biến trong khi Đức là sự thể hiện của Đạo có thể
biến đổi với Thời gian – Không Gian và hoàn cảnh . Nhưng dù có biến đổi thế nào
đi nửa thì : Đức phải đặt trên căn bản của Đạo

Đạo đức hiểu đúng theo ý nghỉa của
nó không phải là một lĩnh vực đặc thù có thể đặt cạnh các Lĩnh vực khác như :
Văn Hóa – Xã Hội – Kinh tế – Khoa học – kỷ thuật Chính trị Đạo đức không phải
là một Bộ môn Khoa học Đạo đức học có đối tượng – phương pháp nghiên cứu đặc
thù Đạo đức chính là một toàn thể tính của những mối Quan hệ giửa con người với
Thiên nhiên – Con người với Xã hội – Con người với chính mình và tất cả đều đặt
trên căn bản của sự Tỉnh thức đối với Thực tại con người và Vũ trụ .

Như vậy xây dựng một nến Văn Hóa Đạo
đức không có nghĩa là thiết lập một nền văn hóa khác đặt bên cạnh các nền Văn
hóa có sẳn từ trước tới nay mà chính là đưa Đạo đức trở về với Con người trên
tất cả mọi lĩnh vực hoạt động khác nhau  nhất là làm cho Con người chấm
dứt sự khủnghoảng bên trong mình

Các thành tố trong nến Văn Hóa Đạo
đức nầy như : Đạo đức Sinh Thái  – Đạo đức Xã Hội – Đạo đức Chính
trị  – Đạo đức Cá nhân – Đạo đức Khoa học – Đạo đức Y Học – Đạo đức phát
triển – Đạo đức kinh doanh – Đạo đức Nghề nghiệp Mặc dù có thể khác nhau về
lĩnh vực và môi trường hoạt động nhưng tất cả đều là sự thể hiện của những Giá
trị Đạo đức có tính Phổ quá và Vĩnh cửu Những giá

trị làm cho con người thật sự là Người

Trong một Thế kỷ mà nến Văn hóa bạo
lực đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng có thể lên đến

trăm triệu đã chà đạp lên Nhân phẩm
–  giá trị và Quyền sống của con người đã chia rẽ và gây ra biết bao nhiêu
đau thương cho Nhân loại thì việc xây dựng một Nến Văn Hóa Đạo đức đã trở nên
cấp bách biết bao Để xây dựng nến Văn Hóa như thế không thể không nói đến Vai
trò rất quan trọng của Tôn Giáo – Giáo dục và cả Nghệ Thuật Bản chất Đạo đức và
giãi thoát của Tôn giáo là chổ dựa quan trọng của Con người

Một Nền Văn hóa toàn diện nghĩa là
phát triển đủ cả năng lực Lý trí  – Khoa học – lẩn năng lực Tâm linh cũng
góp phấn đáng kể vào việc xây dựng nến Văn Hóa Đạo đức .

Sau cùng với ý nghĩa “ Tiếng
nói Tình cãm con người “ Nghệ Thuật cũng giúp cho con người vươn tới những giá
trị cao cả Chỉ với nến

Văn Hóa Đạo đức  như vậy chúng
ta mới có quyền hy vọng một cuộc Cách mạng Con người mà các Bậc Thức giả Thế kỷ
21 nầy

đang đề cập tới

 

Trần Trung

Phượng

 

Advertisements