– Nguyễn Thiện Nhân : Chị ăn cái gì mà cái bản mặt chị bự chảng phé gấp ba cái mặt tui vậy chị Phóng ?
– Tòng Thị Phóng : Canh Thai nhi chớ gì mà hỏi !!!

Image may contain: 2 people, text
Advertisements