BANG HIEU GOI VN LÀ ĐAC KHU VN 1

ĐÃ CÓ BẢN HIỆU NGANG NHIÊN GỌI NƯỚC VIỆT NAM LÀ “ĐẶC KHU VIỆT NAM
Các Bạn nhìn kỷ nhé ! ĐÃ CÓ BẢNG HIỆU NGANG NHIÊN GỌI NƯỚC VIỆT NAM LÀ “ ĐẶC KHU VIỆT NAM “
Cần gì đến nam 2020 , việt cộng đã bắt đầu bàn giao rồi
Nghe quen tai quá : “ĐẶC KHU NỘI MÔNG “ ĐẶC KHU TÂN CƯƠNG “ … VÀ BÂY GIỜ “ĐẶC KHU VIỆT NAM “
NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ BÈ LŨ VIỆT CỘNG CHỐI ĐƯỢC KHÔNG ? BỌN BÁN NƯỚC – HÁN NÔ ???

Advertisements