Từ khi Quốc tế Cộng Sản sụp đổ đến nay, những bộ mặt thật về các lãnh tụ Cộng Sản lần lần bị phơi bày trước dư luận quốc tế, trong đó có Hồ Chí Minh. Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn tạo cho dư luận trong nước lầm tưởng Hồ Chí Minh là một thiên thần, một cha già dân tộc và là một gương mẫu cho thanh niên noi theo. Đối với dư luận quốc tế, Cộng Sản Việt Nam lại càng cố gắng hơn, để dư luận cho rằng Hồ Chí Minh có công lớn đối với dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh là người thắng hai cuộc chiến với Pháp và Mỹ để dành độc lập và thống nhất cho Việt Nam.

Năm 1990, Cộng Sản Hà Nội đã vận động cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc vinh danh Hồ Chí Minh như là một nhà văn hóa quốc tế, vì những tác phẩm văn chương của họ Hồ. Tuy nhiên, cũng từ ngày đó, người Việt hải ngoại cũng như những nhà văn hóa và sử học ngoại quốc đã chú ý đến những gì Hồ Chí Minh đã làm cho dân tộc Việt Nam cũng như đời tư của Hồ Chí Minh có đúng như Cộng Sản Việt Nam đã rêu rao hay không? UNESCO đã hủy bỏ việc vinh danh Hồ Chí Minh và cấm không được đả động đến tên Hồ Chí Minh trong kỳ họp đó.

Đây là kết quả việc làm của người Việt Hải Ngoại chống Cộng mà người có công nhiều nhất là giáo sư Lê Hữu Mục. Giáo sư Lê Hữu Mục đã thu thập tài liệu và phát hành cuốn sách nhan đề “Hồ Chí Minh không phải là tác giả Ngục Trung Nhật Ký”, trong đó, giáo sư Lê Hữu Mục đã chứng minh rõ ràng, Ngục Trung Nhật Ký, một tác phẩm bằng Hán Văn của một người Tàu họ Lý, chứ không phải của Hồ Chí Minh.

Độc tôn tư tưởng sẽ sản sinh ra độc tài chính trị và độc tài quân sự, là cội rễ của tội ác. Độc tôn tư tưởng luôn đi kèm tuyên truyền một chiều, dối trá và lừa bịp và đàn áp dân chủ, đàn áp những tư tưởng tự do tư tưởng, tự do tôn giáo. Sự lừa dối về tuyên truyền về hình tượng Hồ chí minh là sự lừa dối trắng trợn nhất đã vạch mặt đảng CSVN. Những người CS bị tuyên truyền nhồi sọ lâu ngày cần sớm thức tỉnh để không tiếp tục đi sâu vào sai lầm và tội ác. Hãy nghiên cứu kỹ về lý thuyết CS, Về sự thật về Lê nin, Mao, Hồ Chí MInh để thay đổi não trạng của mình trước khi quá muộn khỏi sự nghiền nát của bánh xe lịch sử!

Sùng bái cá nhân, dù là cá nhân kiệt xuất cũng đều không tốt cho loài người vì nó kìm hãm, sự tiến bộ của xã hội loài người. Nếu sùng bái cá nhân đối với những kẻ có tư tưởng và hành động sai lầm thì hậu quả đối với nhân loại càng lớn, Và điều trớ trêu thay, những nơi có những tư tưởng sai lầm và độc tài, độc tôn lại luôn đi kèm với tệ sùng bái cá nhân! Đó là thảm họa của loài người cần được cảnh tỉnh! Độc tài, độc tôn là kẻ thù của tiến bộ xã hội.

Từ khi Quốc tế Cộng Sản sụp đổ đến nay, những bộ mặt thật về các lãnh tụ Cộng Sản lần lần bị phơi bày trước dư luận quốc tế, trong đó có Hồ Chí Minh. Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn tạo cho dư luận trong nước lầm tưởng Hồ Chí Minh là một thiên thần, một cha già dân tộc và là một gương mẫu cho thanh niên noi theo. Đối với dư luận quốc tế, Cộng Sản Việt Nam lại càng cố gắng hơn, để dư luận cho rằng Hồ Chí Minh có công lớn đối với dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh là người thắng hai cuộc chiến với Pháp và Mỹ để dành độc lập và thống nhất cho Việt Nam.

Năm 1990, Cộng Sản Hà Nội đã vận động cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc vinh danh Hồ Chí Minh như là một nhà văn hóa quốc tế, vì những tác phẩm văn chương của họ Hồ. Tuy nhiên, cũng từ ngày đó, người Việt hải ngoại cũng như những nhà văn hóa và sử học ngoại quốc đã chú ý đến những gì Hồ Chí Minh đã làm cho dân tộc Việt Nam cũng như đời tư của Hồ Chí Minh có đúng như Cộng Sản Việt Nam đã rêu rao hay không? UNESCO đã hủy bỏ việc vinh danh Hồ Chí Minh và cấm không được đả động đến tên Hồ Chí Minh trong kỳ họp đó.

Đây là kết quả việc làm của người Việt Hải Ngoại chống Cộng mà người có công nhiều nhất là giáo sư Lê Hữu Mục. Giáo sư Lê Hữu Mục đã thu thập tài liệu và phát hành cuốn sách nhan đề “Hồ Chí Minh không phải là tác giả Ngục Trung Nhật Ký”, trong đó, giáo sư Lê Hữu Mục đã chứng minh rõ ràng, Ngục Trung Nhật Ký, một tác phẩm bằng Hán Văn của một người Tàu họ Lý, chứ không phải của Hồ Chí Minh.

Độc tôn tư tưởng sẽ sản sinh ra độc tài chính trị và độc tài quân sự, là cội rễ của tội ác. Độc tôn tư tưởng luôn đi kèm tuyên truyền một chiều, dối trá và lừa bịp và đàn áp dân chủ, đàn áp những tư tưởng tự do tư tưởng, tự do tôn giáo. Sự lừa dối về tuyên truyền về hình tượng Hồ chí minh là sự lừa dối trắng trợn nhất đã vạch mặt đảng CSVN. Những người CS bị tuyên truyền nhồi sọ lâu ngày cần sớm thức tỉnh để không tiếp tục đi sâu vào sai lầm và tội ác. Hãy nghiên cứu kỹ về lý thuyết CS, Về sự thật về Lê nin, Mao, Hồ Chí MInh để thay đổi não trạng của mình trước khi quá muộn khỏi sự nghiền nát của bánh xe lịch sử!

Sùng bái cá nhân, dù là cá nhân kiệt xuất cũng đều không tốt cho loài người vì nó kìm hãm, sự tiến bộ của xã hội loài người. Nếu sùng bái cá nhân đối với những kẻ có tư tưởng và hành động sai lầm thì hậu quả đối với nhân loại càng lớn, Và điều trớ trêu thay, những nơi có những tư tưởng sai lầm và độc tài, độc tôn lại luôn đi kèm với tệ sùng bái cá nhân! Đó là thảm họa của loài người cần được cảnh tỉnh! Độc tài, độc tôn là kẻ thù của tiến bộ xã hội.

Advertisements