SINH RA Ở ĐÂU LÀ VỀ CHẾT Ở ĐÓ :XÔ VIẾT NGHỆ TỈNH SINH RA Ở NGHỆ AN HÀ TỈNH THÌ CỘNG SẢN SẼ CHẾT THẬT SỰ TẠI NGHỆ AN HÀ TỈNH
Trọng lú và Phúc niểng “chính trị hóa” Formosa từmột “tranh chấp dân sự”, vô hình chung làm sống lại “cái nôi thời cách mạng” Nghệ an-Hà Tĩnh.
Nay mai Trọng và Phúc sẽ thấy cái ngu của mình. Các công nhân Hà Tĩnh, Nghệ An… làm việc rải rác ở các xí nghiệp nước ngoài, vì tình “liên đới cách mạng”, họ sẽ đình công hàng loạt. Chỉ cần Samsung rút khỏi VN thì kinh tế VN sẽ sụp
Trọng lú và Phúc niểng bất tài nên không biết xử lý khủng hoảng. Họ đổ thừa cho giáo dân “phản động”. Chỉ cần giáo dân “trả đũa”, toàn bộ dân theo đạo đình công, bãi thị… chỉ cần một tháng tất cả các nhà máy, xí nghiệp nước ngoài sẽ rút sang Campuchia, sang Miến Điện… Kinh tế VN sẽ sụp. Lúc đó Trọng lú và Phúc niểng mới thấy cái ngu của mình.
Nhân Tuấn Trương

Advertisements