2/3 người giàu Việt Nam hiện nay làm giàu từ đất đai, bất động sản, từ khai thác tài nguyên khoáng sản. Thời gian qua, người giàu Việt Nam làm giàu chủ yếu từ đất đai, bất động sản, từ khai thác tài nguyên khoáng sản, sau đó mới đến tài chính, ngân hàng, dịch […]

via Người giàu ở nước Ta, người giàu ở nước Tây — Việt Anh

Advertisements