Nhìn vào lá Cờ vàng ba sọc đỏ, ai ai cũng phải công nhận đây là lá cờ tuyệt đẹp, đây là lá cờ hiền hòa. Riêng tôi mỗi lần nhìn lá Cờ vàng là lòng tôi ấm lại, bao nhọc nhằn – gian khó trên bước đường Đấu tranh tan biến hết
Tôi hãnh diện đội lá Cờ vàng trên đầu đi khắp thế giới
Tôi khắc cốt ghi tâm bốn chử VIỆT NAM CỘNG HÒA
Hàng ngày tôi niệm câu kinh : TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM

Advertisements