Mến mời các Chiến hữu đón xem Livestream biểu tình đuổi cổ TT phúc ngoẹo của Cộng đồng Liên Bang Hoa Kỳ tại Whitehouse vào lúc 9 giờ sáng ( 8 giờ Tối Giờ Việt Nam ) : BIỂU TÌNH TRƯỚC “WHITE HOUSE” NGÀY 31 THÁNG 5, 2017 Link : https://www.youtube.com/user/paulsaunder/live
Cám ơn các bạn (Y) (Y) (Y) (Y)
Các bạn vui lòng sucribe để khi có Livestream Youtube sẽ báo
Advertisements