Nhân chuyện tôi mạo muội đem hình vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc ra so sánh với Ông Bà Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu…tôi còn muốn cho các bạn biết rằng, vị trí của người phụ nữ (luôn đứng bên trái mới đúng) mà bọn họ cũng không biết…thì đừng nói đến sắc diện và khả năng lãnh đạo! tấm lòng nhân từ tự nhiên tỏa ra trên khuôn mặt! Nhìn vài tấm hình này của các vị Tổng Thống và phu nhân, con nít cũng biết…huống chi người lớn…tôi chỉ biết thở dài và thương tiếc cho một dân tộc!

Advertisements