Ông này là tướng tư lệnh vùng 4 , cùng với tướng tư lệnh vùng 3 là Đỗ Cao Trí bị tử nạn bằng trực thăng 1970 , khi cả 2 cùng phối hợp để tấn công quét MTLTMNVN bên Cambodia , nếu 2 ông này còn thì chắc sẽ không có biến cố lịch sử 30-4-1075
Tổ Quốc Ghi Ơn
Vị Quốc Vong Thân
Thiếu Tướng: NGUYỄN VIẾT THANH sinh năm 1931 tại Lâm Đồng. Tốt nghiệp khóa 4 trường võ bị liên quân Đà Lạt…Nguyên là Tư Lệnh Quân Đoàn lV/ Quân Khu lV ngày 01/07/1968…
Ông thường xuyên có mặt trên trực thăng, để theo dõi và đôn đốc các đơn vi hành quân…Ngày 01/05/1970 chiếc trực thăng chỉ huy của Ông, đã bị một chiếc trực thăng võ trang của Mỹ đụng phải, và nổ tung trên bầu trời Tỉnh Kiến Tường…xong tất cả số người trên hai chiếc trực thăng đều tử nạn…thể là kết thúc cuộc đời của một vị Tướng tài ba đức độ của…QLVNCH.

Image may contain: 1 person, sitting
LikeShow more reactions

Comment

Advertisements