NO DOANH NGHIEP
RFA
2017-06-08

Gần 96.000 doanh nghiệp có tổng giá trị các khoản nợ thuế lên tới gần 49.400 tỷ đồng. Tổng Cụ Thuế Việt Nam tính những doanh nghiệp có nợ số thuế từ 10 triệu đồng trở lên.

Bảng danh sách do Tổng cục thuế đưa ra ngày thứ Năm 8 tháng 6. Danh sách này đã được gửi đến cục thuế các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Theo Tổng cục thuế, các doanh nghiệp nợ thuế chủ yếu tập trung ở các 16 địa phương, phần lớn là những trung tâm về kinh tế có nhiều khu công nghiệp.

Báo trong nước nêu cụ thể TP HCM có gần 26.000 doanh nghiệp nợ hơn 9.400 tỷ đồng; Hà Nội có trên 18.800 doanh nghiệp nợ thuế gần 15.400 tỷ đồng; Hải Phòng có hơn 2.300 doanh nghiệp nợ thuế gần 1.600 tỷ đồng; Đồng Nai có gần 3.000 doanh nghiệp nợ trên 976 tỷ đồng.

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/enterprises-owe-more-than-2-billion-of-tax-06082017103439.html

Advertisements