19030755_1332887073495539_2357986479825313352_n_PUSD.jpg

Chắc sân golf là “vị trí chiến lược” trong đầu mấy ông cán bộ tướng tá. Giá như mấy ổng cũng quyết liệt bảo vệ Hoàng Trường Sa như bảo vệ sân golf thì hay biết mấy. Quốc tế nó biết nhục chẳng để đâu cho hết, lãnh thổ chủ quyền thì bị xâm phạm, tướng tá thì bu vào cố thủ bảo vệ cái sân golf chiếm đất sân bay!

Mion..

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/mo-rong-san-bay-tan-son-nhat-ve-phia-nam-khong-lay-dat-san-golf-1157623.tpo

Advertisements