HÁN NÔ YÊU NƯỚC GÌ ?
Yêu nước là nhiệm vụ thiêng liêng của một công dân từ người dân bình thường cho đến những người lãnh đạo một quốc gia.
Yêu nước đâu cần phải được đề xuất hay quy định cho bất cứ cá nhân nào.
Như vậy có nghĩa là từ trước đến giờ các cán bộ lãnh đạo không yêu nước cho nên bây giờ mới đề xuất? phảì chăng chính Bộ nội vụ đã xác định điều này?
Đề xuất cán bộ quản lý cấp cao phải ‘yêu nước sâu sắc’
Bộ Nội vụ đề xuất người giữ chức danh quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, chống tham nhũng, thông thạo ngoại ngữ.
Dự thảo nghị định “Quy định tiêu chuẩn chức danh quản lý của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước” vừa được Bộ Nội vụ công bố để lấy ý kiến đóng góp. Theo dự thảo, 3 tiêu chuẩn chung cho các chức danh quản lý gồm: thứ nhất, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
vnexpress.net/…/de-xuat-can-bo-quan-ly-cap-cao-phai-yeu-nuo…
10406595_1515776701978618_7073200728907746553_n

Advertisements