Nhà máy in tiền quốc gia báo lãi tăng vọt năm 2016

TRẦN THÚY

14:49 16/06/2017

BizLIVE – Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã tăng vốn điều lệ Nhà máy In tiền quốc gia từ 1.466 tỷ đồng lên 1.729 tỷ đồng.

Nhà máy in tiền quốc gia báo lãi tăng vọt năm 2016

Ảnh minh họa.

Nhà máy In tiền quốc gia (NBPP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.195 tỷ đồng, tăng tới 53,6% so với năm 2015. Do giá vốn bán hàng cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 24,6%, đạt 81 tỷ đồng.
Trong năm, NBPP ghi nhận thu nhập khác đạt 17,64 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 1,34 tỷ đồng năm trước, chủ yếu bởi bảo hiểm PJICO bồi thường giấy ướt, Công ty Inovia đền bù giấy hỏng…
Sau khi trừ đi các chi phí, NBPP ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng, tăng tới 78,7% so với kết quả đạt được trong năm 2015.
Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã tăng vốn điều lệ NBPP từ 1.466 tỷ đồng lên 1.729 tỷ đồng. Tổng tài sản nhà máy đến cuối năm 2016 đạt 1.872 tỷ đồng, tăng 19,3% so với đầu năm. Trong đó, NBPP có 580 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng nhẹ 13% trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp 3,8 lần, lên hơn 213 tỷ đồng.
NBPP là doanh doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

TRẦN THÚY

Advertisements